2016

Zarząd od 04. 2016

Nazwisko i imię Funkcja
Biegański Piotr Prezes
Borkowski Paweł Wiceprezes
Biegański Paweł Naczelnik – Wiceprezes
Detka Aneta Sekretarz
Paciorek Paweł Skarbnik
Pokusa Rafał Gospodarz

Komisja rewizyjna

Janczak Błażej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Śliz Norbert Członek Komisji Rewizyjnej
Chrabąszcz Bartosz Członek Komisji Rewizyjnej