2005

Od 23.06. 2005 roku

Nazwisko i imię Funkcja
Januszewski Witold Naczelnik
Detka Sławomir Sekretarz
Januszewski Grzegorz Skarbnik
Wrona Leszek Gospodarz
Budkiewicz Dariusz Członek Zarządu
Gorajski Jerzy Członek Zarządu
Stokowiecki Józef Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Marek Jan
Skowron Marian