2001

Zarząd

Nazwisko i imię Funkcja
Skowron Marian Prezes
Januszewski Witold Naczelnik
Myszko Andrzej Z-ca naczelnika
Wrona Jacek Sekretarz
Wrona Stanisław Skarbnik
Stokowiecki Józef Gospodarz