Profilaktyka

Jednym z nurtów naszych działań jest szeroko pojęta edukacja, prewencja i profilaktyka w obszarach ochrony zdrowia i życia tak podczas pożarów, zdarzeń losowych jak i zaginięć.