Listopad 2013

1% dla OSP Niewachlów

W związku z otrzymaniem pisma od Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. świętokrzyskiego pragniemy poinformować, że w ramach wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 na rzecz organizacji pożytku publicznego (Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP) nasza jednostka uzyskała kwotę 519,52 zł, co stanowi 85% wpłaty dokonanej przez darczyńców.

Dziękujemy za wsparcie.