Luty 2011

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zmiany w zarządzie, wybór honorowego prezesa OSP oraz plany modernizacji strażnicy to najważniejsze wydarzenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP w Niewachlowie, które odbyło się 20 lutego bieżącego roku.

Zebranie otworzył prezes OSP Paweł Borkowski, który dokonał również wyboru przewodniczącego spotkania, protokolanta oraz przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. Po przyjęciu porządku zebrania głos zabrał Paweł Biegański i przedstawił sprawozdanie z działalności nasze jednostki. Skrabnik, Piotr Biegański, dokonał sprawozdania finansowego a przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Justyna Biernat, przedstawiła sprawozdanie za okres sprawozdawczy.

Na spotkaniu poruszono m.in. kwestię zakupu nowego wozu strażackiego i sprawę siłowni, która mieścić będzie się w wyremontowanych pomieszczeniach znajdujących się w piwnicy i ruszyć ma w połowie roku. Jednogłośnie na honorowego prezesa OSP w Niewachlowie wybrany został Marian Skowron, zasłużony dla regionu strażak-ochotnik.

– Rzadko zdarza mi się bywać na zerbraniach jednostki, która nie należy do KSRG. Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie to jednostka wyjątkowa, zważywszy na fakt, że jest jedyną tego typu jednostką działającą na terenie miasta w województwie – powiedział brygadier Robert Sabat, zastępca komendanta miejskiego PSP. Na zebraniu obecni byli również Włodzimierz Wielgus i Andrzej Siewior.

Dodane dnia: 21.02.2011
Zaproszenie

Zarząd OSP w Niewachlowie serdecznie zaprasza wszystkich członków naszej jednostki na zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego (niedziela) o godzinie 16.00 w strażnicy OSP w Niewachlowie przy ulicy Kruszelnickiego 49.

Dodane dnia: 06.02.2011