Styczeń 2011

Starania o nowy wóz

Zwróciliśmy się z prośbą do Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego o pomoc w sfinansowaniu zakupu nowego wozu strażackiego ciężkiego ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Scania 4×4. Koszt inwestycji to około 840 tys. złotych.

Doposażenie naszej jednostki w nowy wóz bojowy znacznie podniesie sprawność, efektywność i niezawodność akcji ratowniczych z naszym udziałem, skróci czas ich prowadzenia oraz usprawni pracę. Liczymy także, że zakup wozu przyczyni się do wzrostu zainteresowania OSP w Niewachlowie i dalszego jej rozwoju.

Wystąpiliśmy do o pomoc w sfinansowaniu większej części inwestycji jaką jest zakup nowego wozu, bo bez tego nie jesteśmy w stanie zapewnić należytego bezpieczeństwa mieszkańcom Kielce i szybko nieść pomoc ofiarom zdarzeń drogowych.

Dodane dnia: 26.01.2011
Graliśmy dla WOŚP

Po raz drugi postanowiliśmy wesprzeć WOŚP. Tym razem kwestowaliśmy, by zebrać pieniądze na zakup najnowocześniejszego sprzętu medycznego dla oddziałów urologii i nefrologii dziecięcej.

Wybraliśmy się w składzie: Piotrek Biegański, Paweł Borkowski i Paweł Biegański. W tym roku zebraliśmy 7441,59 – o prawie 6 000 złotych więcej niż w zeszłym roku! Zarząd OSP w Niewachlowie dziękuje wszystkim ludziom wielkiego serca za hojność. Tradycyjnie do zobaczenia za rok!

Dodane dnia: 10.01.2011
Podsumowanie roku 2010

Koniec roku to czas podsumowań.

W 2010 roku strażacy OSP w Niewachlowie uczestniczyli 28 razy w akcjach ratowniczych (20 wyjazdów do pożarów oraz 8 interwencji, które dotyczyły likwidacji miejscowych zagrożeń). Dwa razy wyjeżdżaliśmy poza teren gminy – interwencje w Wolicy i Laskowej. Najczęściej w akcjach uczestniczyli: Paweł Borkowski (28), Paweł Biegański (26), Piotr Biegański (22) i Szymon Jaśkowski (14).

Zmienił się nieco skład zarządu. Zastępcą naczelnika został Dariusz Detka, a gospodarza – Krzysztofa Śledzia zastąpił na tym stanowisku Rafał Pokusa. Podstawowy kurs szkoleniowy dla strażaków-ochotników ukończyli: Rafał Pokusa, Szymon Jaśkowski i Jakub Chrabąszcz. W minionym roku odbyły się 4 posiedzenia zarządu i dwa zebrania członków OSP. Przybyło 2 nowych członków, ubyło 17 (większość z powodu zmiany miejsca zamieszkania)).

Ze środków, które udało nam się pozyskać zakupiliśmy m.in. 4 komplety mundurów bojowych i 4 mundurów koszarowych, radiotelefon przenośny (3 sztuki), 2 hełmy, 4 latarki, 4 ciężkie topory, jeden kompresor i jedną pilarkę do betonu i stali.

Dodane dnia: 03.01.2011