Luty 2010

Przekaż 1% podatku dla OSP w Niewachlowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku w zeznaniu PIT za rok podatkowy 2010 na rzecz naszej jednostki. Apel kierujemy do wszystkich podatników, którym na sercu leży dobro, rozwój i kontynuacja chlubnych tradycji ruchu strażackiego, wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom.

Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać pełną nazwę Związku i nr w Krajowym Rejestrze Sądowym tj.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, nr KRS 0000116212

Koniecznie jest również wpisanie w rubryce: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%” nazwę OSP oraz jej dokładny adres, tj.

OSP w Niewachlowie – Kielce
Kielce 25-669, ul. Kruszelnickiego 49, woj. świętokrzyskie

Pamiętaj, że 1% i tak jest należny państwu. Przekazując go dla OSP Niewachlów mamy możliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczymy. Wpłata na naszą jednostkę nie jest darowizną, bo przekazujesz pieniądze, które i tak stanowią podatek – i to Ty zadecydujesz czy przekażesz je Skarbowi Państwa, czy dla OSP Niewachlów. Nawet niewielką kwotę warto przekazać, bo z wielu kilkuzłotowych wpłat możemy uzbierać znaczącą sumę. Dowiedz się więcej.

Dodane dnia: 01.01.2010
Gorące ostatki

13 lutego, w trakcie trwania imprezy ostatkowej, nasza jednostka została zadysponowana przez PSP w Kielcach do zabezpieczenia miasta. Zostaliśmy wezwani na ulicę Robotniczą, gdzie w strażnicy JRG2 czekaliśmy na kolejne rozkazy. W tym czasie strażacy JRG brali udział w gaszeniu pożaru jaki wybuchł na poddaszu budynku mieszkalnego przy ulicy Husarskiej w Kielcach.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów ewakuowano z poddasza właściciela budynku, którego przekazano ekipie Pogotowia Ratunkowego. Następnie podano dwa prądy wody na poddasze, od wewnątrz a kolejne zastępy podały prądy wody na dach i po sprawieniu trzech drabin D-10W przystąpiły do rozcinania blachy na dachu, celem uzyskania dostępu do źródła ognia. Znacznym utrudnieniem w lokalizacji pożaru była konstrukcja dachu tzn. na deskowaną połać dachu pokrytą wieloma warstwami papy, została położona blacha. Celem zlokalizowania licznych ognisk pożaru, przecinano dach w wielu miejscach. Poprzez wykonane w ten sposób otwory podawano wodę.

Spaleniu uległo częściowo użytkowe poddasze budynku wraz z wyposażeniem oraz całkowicie strych. Z uwagi na niskie temperatury stosowano częstą wymianę ratowników. Miejsce pożaru monitorowano kamerą termowizyjną.

Źródło: http://www.km.straz.kielce.pl/index.php?id=163&id_kat=1

Dodane dnia: 15.02.2010
Ostatki 2010

Trzynastego lutego bieżącego roku w strażnicy OSP w Niewachlowie odbyła się impreza ostatkowa zorganizowana przez zarząd OSP. Wzięło w niej udział 80 osób, głównie mieszkańcy osiedla Niewachlów oraz zaproszeni goście.

To druga, po Balu Sylwestrowym, impreza która odbyła się w wyremontowanej sali OSP. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 18.00. Gościom przygrywał zespół, który zapewnił oprawę muzyczną imprezie. W rytm znanych przebojów bawili się zarówno młodzi, jak i starsi. Jedni do białego rana, inni do zdartych fleków. Fotorelację z ostatków znajdziesz tu.

Zarząd OSP w Niewachlowie dziękuje wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę.

Dodane dnia: 15.02.2010
Mamy nowych członków zarządu!

Wybór nowych członków zarządu i przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2010 to najważniejsze wydarzenia zebrania sprawozdawczo-programowego OSP w Niewachlowie, które odbyło się 7 lutego bieżącego roku.

Zebranie otworzył prezes OSP Paweł Borkowski, który dokonał również wyboru przewodniczącego spotkania, protokolanta oraz przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. Po przyjęciu porządku zebrania głos zabrał Paweł Biegański i przedstawił sprawozdanie z działalności nasze jednostki. Skrabnik, Piotr Biegański, dokonał sprawozdania finansowego a przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Justyna Biernat, przedstawiła sprawozdanie za okres sprawozdawczy. Po przedstawieniu projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący rozgorzała dyskusja. Poruszono m.in. kwestię remontu strażnicy oraz temat zakupu nowego wozu strażackiego.

Sekretarz OSP w Niewachlowie, Aneta Detka, wystąpiła z wnioskiem o wybór nowych członków zarządu. Jednogłośnie zastępcą naczelnika OSP w Niewachlowie wybrany został Dariusz Detka a gospodarz OSP zyskał nowego pomocnika w osobie Rafała Pokusy. Członkiem wspierającym został Krzysztof Zapała. Tym samym zarząd naszej jednostki liczy obecnie 10 osób.

Udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy oraz przyjęcie planu działalności i planu finansowego zakończyły spotkanie. Fotorelację z zebrania znajdziesz w galerii.

Dodane dnia: 9.02.2010